สำหรับรถจักรยานยนต์
โททาล ไฮ-เพอร์ฟ โฟร์ที สปอร์ตพลัส 10W-40
โททาล ไฮ-เพอร์ฟ โฟร์ที เรซซิ่ง 10W-50
โททาล ไฮ-เพอร์ฟ สกูตเตอร์ 10W-30
ไฮ-เพอร์ฟ เกียร์ออยล์ 80W-90
โททาล ไฮ-เพอร์ฟ เอ็มซีโอ 20W-40
โททาล ไฮ-เพอร์ฟ เอ็มซีโอ SAE40
โททาล ทูที แม็กซ์ มัลติ
เอลฟ์ โมโตโฟร์ เทค 10W-50 (น้ำมันเครื่องสังเคราะห์)
เอลฟ์ โมโตโฟร์ สกูตเตอร์ 10W-30
เอลฟ์ โมโตโฟร์ โกลด์ 10W-40
เอลฟ์ โมโตโฟร์ 20W-40
เอลฟ์ โมโตโฟร์ SAE 40
เอลฟ์ โมโต ทู เอชพี อีโค