ทรานสเทค4 75W-90

TRANSTEC  4  is  extreme-pressure  lubricant  for  the  lubrication  of  loaded  gears  for  which  an  API  GL-4  level  of performance is required.

 

InternationalL Standards

 

• API GL-4

 

OEMs’ Approvals

 

 

 

Packaging

 

18L