โททาล รูเบีย โพลีทราฟฟิค 10W-40

Semi-synthetic diesel- and gasoline-engine oil for on-road applications (heavy duties or passenger cars).

 

InternationalL Standards

 

• ACEA E7 A3/B3 A3/B4
• API CI-4/CH-4/SJ

 

OEMs’ Approvals

 

• CES 20078
• MB-Approval 228.3/229.1
• MACK EO-N
• MAN M 3275
• Renault Trucks RLD-2
• Volvo VDS-3

 

Packaging

 

208L