เรามาทำความรู้จัก PM2.5 กัน!
15 Jan 2019    News


เรามาทำความรู้จักและการป้องกันจากฝุ่นละอองกันเลยครับ

PM2.5 คืออะไร ?
PM2.5 คือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ ซึ่งขนจมูก ไม่สามารถกรองได้สามารถแพร่กระจ่ายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือดและแทรกซึมกระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง
 

PM2.5 มาจากไหน ?

  • การเผาขยะ
  • ควันบุหรี่
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ยานพาหนะ
     

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ?
ไอ จาม แสบจมูก หายใจติดขัด แน่นหน้าอก ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และคนที่มีโรคประจำตัว โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูง
 

วิธีการป้องกัน
ควรหลีดเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูง หากมีความจำเป็นควรใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หมั่นตรวจสอบสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ กันไว้ดีกว่าแก้นะครับ

สามารถเช็คสภาพอากาศได้จากทาง : http://air4thai.pcd.go.th/webV2
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ และ THE STANDARD ด้วยครับ
#TOTALThailand