ติดต่อเรา

บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

173/5, อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 12 ,
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02163 6364 ,021636365-71

โทรสาร : +66 (0) 2163 6372
อีเมล : ms-th.totalthailand@total.com
 


ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะด้านล่างนี้
ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พร้อมให้บริการในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
Submit Fields marked with a "*" are required.